Work-EP Check In-Check Out

*R TOUCH (ทัช) สัมผัสที่จริงใจ*

1. R Respected (รีสเปคเตท) ให้เกียรติกันเสมอ
2. T Touch internally ( ทัช อินเตอเนลลี่) ความเชื่อใจและความไว้ใจเกิดจากภายใน
3. O Obviously (ออปบิเวียสลี่) ชัดเจน ตรงไปตรงมา
4. U Usually professional (อัสชัวรี่) โปรเฟสชาแนล)เป็นมืออาชีพอยู่เสมอ
5. C Capability building (แคป อะบิลลิตี้ บิลดิ้ง) สร้างความสามารถให้พัฒนาอยู่ตลอด
6. H Honestly (โฮ นิสทรีย์) สุจริตธรรม ทั้งกายวาจาใจ
ทัศนคติ ของ คนรวยเพื่อน รวยความสุข รวยน้ำใจ รวยเงินทอง รวยทรัพย์สิน รวยธรรมมะ 💗👊
*สาย 3 ครั้ง หัก 1 วันนะครับ*
หักจริงไม่ติงนังนังตังนิงชังกะโปกลิงนะครับ